myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 
 

Noi reguli şi mai mulţi bani pentru părinţii cu copii sub doi ani

  • Apreciez !Nu-mi place !+1
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

De astăzi, regulile de acordare a concediului pentru creşterea copilului se schimbă semnificativ. Părinţii vor putea să beneficieze numai de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, iar indemnizaţia lunară aferentă acestuia va avea doar o limită minimă, se arată în actul normativ care a intrat de astăzi în vigoare. Până acum părinţii puteau să opteze ori pentru concediu până când copilul împlineşte un an, ori pentru concediu până când copilul împlineşte doi ani, iar indemnizaţia avea şi plafon maxim.

Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a intrat în vigoare, după ce, în 22 iunie, au fost aprobate şi normele de aplicare.
Persoanele care, în ultimii doi ani (faţă de un an, cât se prevede acum) de dinaintea naşterii copilului, au obţinut venituri impozabile timp de minimum 12 luni (succesive, nu doar consecutive) vor beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, iar în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani. În plus, spre deosebire de regulile actuale, vor putea să ceară intrarea în concediu şi persoanele care câştigă bani din silvicultură şi piscicultură. „Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară”, scrie în noul act normativ.

În afară de banii obţinuţi din salarii, activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, cele 12 luni de venituri necesare anterior naşterii copilului vor putea fi constituite integral şi din perioade în care, de exemplu, solicitanţii au beneficiat de şomaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fără plată pentru creşterea copilului. Până acum condiția era de a realiza venituri în ultimul an anterior nașterii, iar părinţii puteau opta ori pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap), ori pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Astfel, de la 1 iulie, părinţii beneficiază de o durată unică a concediului de creştere.

Indemnizaţia va putea fi mai mare

În ceea ce priveşte indemnizaţia lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani, însă aceasta va avea doar limită minimă, nu şi maximă, ca în momentul de faţă. „Indemnizaţia lunară (...) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată”, prevede Legea nr. 66/2016. În acest fel, parlamentarii sunt de părere că se va asigura un sprijin real pentru creşterea şi îngrijirea copiilor.

Concret, indemnizaţia va avea un cuantum minim de 1.063 lei. În ceea ce privește indemnizația maximă, aceasta ar putea să fie, în anumite cazuri, chiar mai mare de 3.400 de lei. De asemenea, trebuie menționat că nivelul indemnizaţiei va fi majorat, potrivit actului care va intra în vigoare la 1 iulie, cu 1.063 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Se majorează şi stimulentul de inserție

Cei care se află în concediul pentru creşterea copilului şi aleg să revină la muncă înainte de terminarea acestuia au dreptul la o sumă lunară denumită stimulent de inserţie, care se acordă la cerere. De astăzi, cuantumul stimulentului de inserţie va fi, de asemenea, majorat. Concret, părinţii aflaţi în concediul de creştere care vor opta pentru o revenire mai rapidă în câmpul muncii vor primi în fiecare lună un stimulent de inserţie în cuantum de 50% din indemnizaţia minimă aferentă concediului, adică o sumă de 531,5 lei. În prezent, stimulentul de inserţie are un cuantum lunar de 500 de lei.

Şi perioada de acordare a acestui beneficiu se majorează. De astăzi, părinţii care obţin venituri impozabile cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap) vor putea beneficia de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea vârstei de trei ani (respectiv patru ani). În caz contrar, dreptul se va acorda doar până la vârsta de doi ani (respectiv trei ani).

Indemnizaţia aferentă concediului pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie nu se pot cumula. Astfel, în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţie şi cer stimulentul, plata primului drept se suspendă. De astăzi persoanele care deja primesc stimulentul de inserţie se vor putea bucura de recalcularea acestuia.

Oricare dintre părinți poate cere intrarea în concediu

La fel ca în prezent, oricare dintre cei doi părinţi ai copilului va putea să ceară, de la 1 iulie, intrarea în concediul de creştere, precum şi plata stimulentului de inserţie. Mai precis, indemnizația lunară pentru concediul de creștere poate fi primită de oricare dintre cei doi părinţi fireşti ai copilului, pentru fiecare naştere, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale de acordare. Solicitanţii concediului şi indemnizaţiei trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: să fie cetăţeni români, cetăţeni străini sau apatrizi (fără cetăţenie); să aibă domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României; să locuiască în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Trebuie menționat faptul că, în situația în care ambii părinţi îndeplinesc condiţiile pentru acordarea concediului de creştere, cel puţin o lună din perioada totală a concediului trebuie să fie alocată persoanei care n-a solicitat acest drept. Cu alte cuvinte, dacă mama intră în concediul de creştere, tatăl este obligat să stea şi el în concediu, în locul mamei, cel puţin o lună. Menționăm că, de la 1 iulie, dacă tatăl nu va cere să intre în concediul de cel puţin o lună, mama va putea să opteze pentru un concediu fără plată.

Beneficiarii nu mai sunt obligaţi să-şi plătească impozitele şi taxele locale pentru bunurile deţinute în proprietate. Până acum, plata indemnizaţiei lunare se suspenda, dacă nu era îndeplinită această condiţie. Odată ce a fost eliminată obligaţia, plata se va relua din oficiu şi se va face şi retroactiv. Potrivit Dianei Borş (foto), directoarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Braşov, în judeţul nostru 48 de părinţi au fost în această situaţie, 18 şi-au achitat datoriile şi au fost repuşi în drepturi, iar pentru ceilalţi se va relua din oficiu plata.

Actele necesare, fără copii legalizate!

Indemnizaţia lunară aferentă concediului pentru creşterea copilului este acordată în baza unei cereri, care trebuie să fie însoţită de mai multe documente, după cum urmează:

copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Atât cererea de concediu şi indemnizaţie, cât şi actele doveditoare se depun la primăria localităţii pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul/reşedinţa. Prezentarea în copie a documentelor justificative va fi de-ajuns, începând cu 1 iulie. Astfel, solicitanţii nu vor mai trebui să vină cu copii legalizate, verificarea copiilor simple urmând să se facă direct prin confruntarea cu actele originale.

În timpul concediului, părintele are dreptul să obțină anumite venituri

Părintele aflat în concediul pentru creşterea copilului are dreptul să obţină venituri impozabile fără ca plata indemnizaţiei să îi fie suspendată, însă doar în situația în care acestea nu depăşesc o limită anuală. Concret, până la 30 iunie, plata indemnizaţiei nu se suspenda dacă părintele aflat în concediu realiza venituri impozabile, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada respectivă, de maximum 3.000 de lei într-un an calendaristic. Această limită  creşte, începând cu data de 1 iulie, la 3.187,5 lei, întrucât aceasta nu va mai fi raportată la indicatorul social de referinţă ci la cuantumul minim al indemnizaţiei de creştere (mai precis, 1.062,5 lei x 3).

Totodată, suspendarea plăţii nu se aplică nici persoanei care „primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu", nici persoanei care primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean (indiferent de nivelul acestora).

Atenţie! Plata indemnizaţiei va înceta cu ziua următoare celei în care copilul împlineşte vârsta de doi ani, respectiv de trei ani, în cazul copilului cu handicap.

Indemnizaţiile celor aflaţi deja în concediul de creştere vor fi recalculate

Legea se va aplica inclusiv părinților care se află, la acest moment, în concediul pentru creşterea copilului sau în plata stimulentului de inserţie, conform Legii nr. 66/2016, unele persoane urmând să se bucure de o recalculare.

Mai precis, persoanele aflate în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (ori trei ani, în cazul copilului cu handicap) sau în plata stimulentului de inserţie, precum și în concediul fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani îşi vor putea modifica opţiunea în baza unei cereri şi a actelor cu care se dovedeşte suspendarea realizării veniturilor impozabile pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (respectiv trei ani). „Pentru persoanele care se află în concediul pentru creșterea copilului până la vârsta de 1 an și plata indemnizației lunare aferente, pentru prelungirea acordării drepturilor, cererea (...) se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, dar nu mai devreme de 1 iulie 2016”, se arată în ordinul Ministerului Muncii.

Unele drepturi se recalculează din oficiu

Potrivit normelor în vigoare, cererea completată și semnată, precum şi actele doveditoare pentru prelungirea sau reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare, vor trebui depuse la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială care a plătit acest drept, după cum urmează: prin prezentare directă la sediul agenţiei teritoriale; prin serviciile poștale sau de curierat, în plic închis, la adresa agenției teritoriale, cu specificația „prelungire/reluare drepturi ICC"; prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de e-mail comunicate de agențiile teritoriale.

Referitor la părinţii aflaţi în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare se va face din oficiu, în baza documentelor folosite la acordarea acestui drept, prevede Legea nr. 66/2016. Nivelul minim al indemnizaţiei de creştere şi noul cuantum al stimulentului de inserţie se vor acorda din oficiu începând cu drepturile aferente lunii iulie. Persoanele care la 1 iulie se află în plata stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de doi, respectiv trei ani se vor bucura din oficiu de prelungirea acestui drept până la împlinirea vârstei de trei, respectiv patru ani.

Unde trebuie să se adreseze braşovenii

Braşovenii care doresc să depună cereri pentru prelungirea sau reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare se pot adresa, începând de astăzi, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Braşov. Reluarea drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului se face începând cu drepturile lunii iulie 2016 pentru persoanele care depun cerere în perioada 1 iulie - 15 iulie 2016. Persoanele care depun cerere în perioada 23 iulie - 1 august 2016 pentru prelungirea sau reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare vor putea beneficia de plata drepturilor aferente lunii iulie 2016 în luna septembrie 2016.
Cererile noi pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creştere a copilului, a stimulentului de inserţie, a sprijinului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copii (împreună cu actele doveditoare) se depun în continuare la primăria localităţii de domiciliu.
Potrivit Dianei Borş, directoarea AJPIS Braşov, actele, pentru cei pentru care recalcularea sau reluarea drepturilor nu se face din oficiu, se pot transmite şi prin poştă, dar şi în format electronic, la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., iar informaţii pot fi obţinute apelând numărul: 0268/476972.

La Braşov, luna trecută, AJPIS a plătit 6.141 de indemnizaţii pentru creşterea copilului şi stimulente de reinserţie. 920 dintre beneficiari sunt tătici.

 

 


Loading...

loading...

Comentarii  

Irrigationjzg
0 #1 Irrigationjzg 15-12-2020 01:03
Europe, and in Ancient Russia
Citat | Raportează către un administrator

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
FIN-ECO -Elimina deseurile responsabil!

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Lun, 30 Ian 2023
Euro   Euro   EUR   4.9030   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.4936   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.5798   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.8925   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2401   Creștere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.3744   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5068   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   125.2300   Scădere
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Credeți că vor apărea și alte focare de gripă aviară în județul Brașov?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter