myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 
 

BRAŞOV. 105 romi din Tărlungeni au primit a doua şansă la educaţie

  • Apreciez !Nu-mi place !+1
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Fundația „Transilvania Expres”, solicitantul proiectului cu finanţare europeană „Oportunitate pentru viitor - A doua șansă în educație pentru persoanele de etnie romă din comuna Tărlungeni”, a organizat recent la Braşov, conferința de încheiere a proiectului amintit. La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, ai autorităţilor publice locale, ai unor organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul educaţiei şi prestează servicii destinate grupurilor vulnerabile, lideri ai comunităţii rome, reprezentanţi ai comunităţii locale din Tărlungeni. Proiectul a fost implementat de Fundația „Transilvania Expres”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Tărlungeni, Asociația pentru Dezvoltare Comunitară și Egalitate de Șanse „Khetanipen” și Comuna Tărlungeni.


Obiectivul general al proiectului a fost să-i încurajeze şi să-i ajute pe cei din grupul-ţintă să reia cursurile şcolare şi să participe la alte activităţi educative şi de formare, încât să-şi dezvolte aptitudini socio-profesionale, în vederea corectării dificultăţilor cu care aceştia se confruntă ca urmare a părăsirii şcolii, şi oferirea unor oportunităţi viabile şi reale pentru o integrare viitoare pe piaţa muncii. Printre obiectivele specifice s-au mai numărat facilitarea participării la activităţi extracurriculare nonformale centrate pe: integrare şcolară şi socială, prevenirea abandonului şcolar, dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă, înţelegerea conceptelor de dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi de egalitate de şanse; asigurarea creşterii nivelului de competenţe pentru beneficiarii proiectului prin implicarea acestora în programe de formare profesională de dezvoltare de competenţe complementare în domeniul TIC şi limbi străine (engleză, italiană).

Au devenit absolvenţi de minimum opt clase

Grupul-ţintă a fost format din 105 tineri şi adulţi, cetăţeni romi din comuna Tărlungeni, cu vârste cuprinse între 25-58 de ani, care nu absolviseră învăţământul obligatoriu, urmându-l pe cel primar, fără a finaliza învăţământul secundar inferior. Lipsa educaţiei şi a calificării într-o meserie îi condamnă pe aceştia la o viaţă în sărăcie, adeseori neputând beneficia nici de statutul de asistat social. Chiar dacă partenerul, Şcoala Gimnazială din Tărlungeni, are experienţă de peste zece ani în organizarea programului de tip „a doua şansă”, cel derulat de Fundaţia „Transilvania Expres” a fost unul de amploare, iar atractivitatea sa a fost dată de subvenţionarea participării. Astfel, fiecare dintre cei 105 beneficiari (A doua şansă - ADŞ) din comuna Tărlungeni (localităţile Tărlungeni şi Zizin) a primit câte 210 de lei pe lună drept subvenţie pentru frecventarea cursurilor. Reintegrarea educaţională s-a realizat prin înfiinţarea şi organizarea a cinci clase de tip a „a doua şansă” de nivel secundar inferior înfiinţate prin programul derulat. Pentru beneficiari au fost elaborate şi completate planuri de intervenţie şcolară individuale, fişe evaluare iniţială şi finale. După 13 luni de implementare a programului „A doua şansă” - doi ani şcolari de program implementaţi, 100 au fost declaraţi absolvenţi.

Cursuri de TIC, engleză şi italiană

Cei 105 de romi cuprinşi în proiect au beneficiat de servicii de orientare şi asistenţă şcolară, educaţională şi psihologică în vederea remedierii fenomenului de abandon şcolar: consiliere şi orientare educaţională  individuală şi de grup; informare şi orientare profesională la nevoile identificate ale lor; orientare şi asistenţă şcolară şi consiliere psihologică pentru cei 105 beneficiari ADŞ.
Fundaţia Transilvania Expres a reuşit şi să înfiinţeze trei programe de formare a adulţilor acreditate în domeniul TIC şi limbi străine (engleză, italiană). Au fost organizate cinci cursuri de formare cu 21 beneficiari/curs: câte două în domeniul TIC şi în limba engleză şi unul în limba italiană, cu o durată de 60 de ore fiecare. Au fost realizate trei tipuri de suport de curs, fiind tipărite şi distribuite cursanţilor 105 exemplare. 87 dintre cei 105 cursanți au fost certificaţi și au primit câte o subvenţie în valoare de 210 de lei.

Cooperare între „actorii” interesaţi

Echipa de management a proiectului a fost formată din: patru experţi pe domenii specifice de management de proiect din partea Fundaţiei Transilvania Expres şi trei coordonatori de proiect, câte unul din partea fiecărui partener, iar echipa de implementare a proiectului a fost formată din: 16 profesori/specialişti implicaţi în programul A doua şansă; şapte profesori implicaţi în derularea programelor de formare profesională acreditate. Consolidarea cooperării între toţi actorii interesaţi în vederea promovării activităţilor specifice pentru reintegrarea şi menţinerea în educaţie a celor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu s-a concretizat în două parteneriate strategice încheiate pentru sustenabilitatea viitoare a proiectului şi menţinerea în educaţie a beneficiarilor cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Braşov şi Instituţia Prefectului Judeţului Braşov ; organizarea şi derularea a patru acţiuni comune care să faciliteze integrarea socială, şcolară şi profesională a beneficiarilor proiectului; organizarea şi derularea a două acţiuni comune de asigurare a sustenabilităţii proiectului şi de menţinere în activităţi după finalizarea proiectului. Printre altele, beneficiarii proiectului au participat la două burse ale locurilor de muncă organizate la Braşov, unde şi-au putut depune CV-urile (unele realizate în cadrul consilierii şcolare şi vocaţionale de grup, în cadrul proiectului).

Activităţi non-formale

Organizarea unor programe extracurriculare non-formale de integrare şcolară şi socială şi de prevenire a abandonului şcolar, realizate în principal de Asociaţia Khetanipen, s-au concretizat în 105 fişe de evaluare iniţială a beneficiarilor;
un program complex de dezvoltare personală psihică, fizică şi morală, educaţie socială şi de abilităţi de viaţă independentă derulat în perioada iunie 2014 – ianuarie 2015; patru activităţi de informare door to door; trei acţiuni de voluntariat organizate în comunitate; o excursie de o zi realizată cu beneficiarii; patru acţiuni de ieşire în comunitate la diverse evenimente. Zece profesori de la programul „A doua şansă” au participat la o sesiune de informare privind egalitatea de şanse, tot atâţia, la o sesiune de informare privind protecţia mediului şi alţi zece, la o sesiune de informare privind prevenirea poluării şi sortarea selectivă a deşeurilor.

Seminarii de conştientizare

Fundaţia Transilvania Expres a mai organizat două seminarii de conştientizare privind importanţa integrării în educaţie şi două dezbateri pe această temă, la care au participat 30 participanţi, reprezentanţi ai unor instituţii de învăţământ, ai administraţiei publice locale din judeţ, ai unor instituţii cu impact asupra educaţiei elevilor şi adulţilor (Inspectoratul Şcolar a Judeţului Braşov şi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov), lideri de comunităţi rome, mediatori şcolari, reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamenale. Obiectivele au fost  conştientizarea instituţiilor/organizaţiilor cu privire la nevoile specifice ale persoanelor de etnie romă care nu au absolvit învăţământul obligatoriu şi la necesitatea reintegrării în educaţie a acestora; facilitarea legăturii între instituţiile de învăţământ, primăriile şi organizaţiile neguvernamentale din judeţul Braşov în vederea dezvoltării de viitoare proiecte care propun activităţi educative de tip remedial „A doua Şansă”; încurajarea cooperării factorilor interesaţi în dezvoltarea de proiecte comune care propun acţiuni de intervenţie şi informare în domeniul prevenirii, combaterii şi diminuării fenomenului de abandon şcolar; promovarea proiectului către factorii interesaţi (potenţiali aplicanţi/parteneri de proiecte similare), în vederea replicării şi multiplicării acestuia şi în alte localităţi din judeţul Braşov, Regiunea Centru, localităţi care deţin un număr semnificativ de persoane de etnie romă care nu au finalizat studiile obligatorii. Pentru atingerea obiectivelor propuse, Fundaţia „Transilvania Expres” a conlucrat pentru susținerea seminariilor cu două persoane reprezentative în domeniul educaţiei şi în domeniul proiectelor destinate comunităţilor rome: Ştefan Vasile Ungurean, conferenţiar universitar doctor în cadrul Universităţii „Transilvania Braşov” şi Doru Dima, profesor doctorand în sociologie şi consilier psihopedagog în cadrul Centrului de Resurse în Educaţie al Judeţului Braşov.

Exemplu de bună practică

Corina Ghenu, managerul de proiect, a amintit că reintroducerea în sistemul educaţional a tinerilor şi adulţilor care nu au absolvit învăţământul obligatoriu oferă numeroase beneficii: creşterea nivelului de educaţie; sporirea pe termen lung a şanselor de integrare pe piaţa muncii sau a celor legate de evoluţia profesională a beneficiarilor prin orientarea acestora spre anumite domenii de activitate; schimbarea mentalităţii, opiniilor şi atitudinilor la nivelul comunităţii locale, reducerea abandonului şcolar şi menţinerea în educaţie a beneficiarilor; creşterea şanselor acestora de a se integra social şi de a căpăta un statut recunoscut la nivelul comunităţii din care fac parte; dezvoltarea personală a beneficiarilor atât din punct de vedere psihic, moral şi fizic, cât şi posibilitatea dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă ale acestora, dobândirea unor competenţe complementare  în domeniul TIC şi limbi străine. „Cred că principalul beneficiu al acestor oameni este că au ieşit dintr-un cerc închis al gospodăriei lor şi al comunităţii, au luat contact cu persoane care sunt instruite, care fac parte din altă lume, tocmai datorită educaţiei, şi au văzut că se poate, au văzut că sunt respectaţi şi trataţi de la egal, sprijiniţi, iar asta i-a încurajat. Problema acestor proiecte este că au o durată limitată şi, chiar dacă tu ţi-ai atins obiectivele, parcă îi laşi undeva la mijlocul drumului”, a declarat Corina Ghenu.
De asemenea, oferirea unui exemplu de bune practici şi pentru alte şcoli, asociaţii, fundaţii care vor putea demara propriul proiect pentru susţinerea grupurilor vulnerabile din România - aceasta este valoarea adăugată a proiectului Fundaţiei Transilvania Expres, a completat managerul de proiect: „A fost o provocare, am avut destule dificultăţi, unele imprevizibile, am făcut şi greşeli, dar am învăţat din ele şi pe ansamblu am acumulat experienţă benefică, pe care o putem folosi în proiectele viitoare”.


Proiectul „Oportunitate pentru viitor - A doua şansă în educaţie pentru persoanele de etnie romă din comuna Tărlungeni”,  ID /163/2.2/G/134745, a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa Prioritară Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; Domeniul major de intervenţie 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii. Durata proiectului a fost de 20 luni și 15 zile (perioada de derulare: 1.04.2014 – 15.12.2015). Valoarea totală a proiectului: 2.158.529,42 lei, din care 1.858.554,26 lei contribuţie comunitară; 256.804,56 lei valoarea contribuţiei Guvernului României; 43.170,59 lei - valoarea contribuţiei beneficiarului.

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
FIN-ECO -Elimina deseurile responsabil!

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Vi, 27 Ian 2023
Euro   Euro   EUR   4.8922   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.4928   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.5612   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.8793   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2384   Stagnare
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.3738   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5013   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   126.1500   Creștere
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Credeți că vor apărea și alte focare de gripă aviară în județul Brașov?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter