myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 
 

BRAȘOV. Ședință de Consiliu Local, cu peste 100 de proiecte pe ordinea de zi, inclusiv depunere de jurământ

  • Apreciez !Nu-mi place !-1
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Ședinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov va avea loc astăzi, urmând a fi transmisă video (n.r. vom reveni cu link). Ședința ar fi trebuit să înceapă la orele 11.00, dar se înregistrează o întârziere. 

Update - ședința poate fi urmărită AICI.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29.06.2022 şi a procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local din 07.07.2022 precum şi a procesului - verbal al şedinţei ordinare din 28 iulie 2022.

2. Depunerea jurământului de către domnul Corolea Ilie - Dan, consilier local supleant validat, în cadrul Consiliului local al municipiului Braşov.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 524/2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Creşa Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

7. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru efectuarea achiziţiei a unui echipament necesar pentru stingerea incendiilor în care sunt implicate metale piroforice sau substanţe pentru care utilizarea apei este strict interzisă, precum şi în cazul accidentelor rutiere în care sunt implicate substanţe periculoase care reacţionează violent cu apa.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

8. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri, în valoare de 320.000 lei pentru acordarea unui ajutor umanitar sub formă de unităţi de filtrare care vor purifica apa din reţeaua de alimentare din oraşul Mykolaiv, Ucraina.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 564 din 29.10.2021, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare privind participarea Municipiului Braşov prin Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov în calitate de coorganizator al evenimentului ″Competiţia Internaţională Veraflor’s Cup - Ediţia nr. 2″ dedicată persoanelor cu dizabilităţi - handbal şi baschet în scaun cu rotile.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

12. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 456 din 19 august 2021 privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţie ″Refuncţionalizarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii din str. Panselelor nr. 23, pentru a funcţiona drept Cantină Socială″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 614/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi ″Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Astra″, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2021 privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale pentru anul 2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Structurii Consultative a copiilor ″Consiliul Copiilor Braşoveni″, la nivelul Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 820/2019 privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenţiilor de la bugetul local către asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr. 34/1998, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului ″Trusou pentru nou-născut″, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ″Cetatea Braşovului Centrul Istoric″ şi participarea la Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C 11 - TURISM şI CULTURă.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Naţional Generaţia Tech 2022 - ediţia a II-a.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Braşov şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov ce are ca obiectiv implementarea şi operaţionalizarea programului ″Masă de calitate pentru elevii braşoveni″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Braşov, Universitatea de ştiinţe Aplicate şi Artă din Lucerne, Elveţia şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov în vederea susţinerii evenimentului ″Conferinţa Internaţională de Politici Publice de Educaţie″ ce are ca temă ″Educaţia Duală - Strategii şi Parteneriate″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Ecotic în vederea susţinerii proiectului ″Caravana Ecotic″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun în perioada Forumului Oraşelor Verzi.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Carpathian MTB Trails în vederea organizării evenimentului ″Jocurile Cartierului Răcădău″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Flava Sports în vederea susţinerii evenimentului ″Urbaniada.ro - ediţia de vară″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ″Reabilitare monumente istorice - punere în siguranţă a zidului de incintă a Cetăţii Braşovului″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de realizare a unor obiective de investiţii, în comun cu Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, în vederea asigurării necesităţilor de mobilitate ale populaţiei Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

33. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei obiectivului de investiţie ″Amenajare trasee biciclete - faza 2″ de către Asociaţia Club Sportiv NH BIKE.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de desfiinţare a construcţiei existente şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Demolare Sală Sport Colegiul Tehnic Transilvania - str. Panselelor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prestărilor de servicii şi execuţie de lucrări ce urmează a fi executate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2019.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2017, privind aprobarea Regulamentului privind activităţile de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe raza teritorială a UAT Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

37. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. După Inişte, nr. 73, ap. 3.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

38. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Colonia Metrom, nr. 3, ap. 12.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

39. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, Aleea Violetelor, nr. 4, sc. A, ap. 17.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

40. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, Aleea Violetelor, nr. 4, sc. A, ap. 87.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

41. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 16, ap. 3.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

42. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Mureşenilor, nr. 11, ap. Depozit.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

43. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Mureşenilor, nr. 11, ap. Atelier.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

44. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Avram Iancu, nr. 64, ap. 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

45. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Apollonia Hirscher, nr. 9, ap. 16.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

46. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea Statului Român, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Matei Basarab, nr. 33, ap. 12.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

47. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Mihai Eminescu, nr. 12, ap. 1S.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

48. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Prundului, nr. 35, lot 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

49. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, B-dul ştefan cel Mare, nr. 12, sc. C, ap. 16.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

50. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Ghe. Bariţiu nr. 1 şi 1A, ap. 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

51. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Republicii, nr. 14, ap. 7.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

52. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, ap. 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

53. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 363 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 11/264 din terenul înscris în C.F. nr. 131924 Braşov, nr. top. 9467/2/2/2/35 - str. Christian Pomarius.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

54. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 364 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 161832 Braşov, nr. cad. 161832 - str. ştefan Baciu nr. 42 - 56.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

55. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 172604 Braşov, nr. cad. 172604 - str. ştefan Baciu nr. 42 - 56.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

56. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 366 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174519 Braşov, nr. cad. 174519 - zona str. Baciului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

57. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 367 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174113 Braşov, nr. cad. 174113 - str. Bârsei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

58. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 368 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152729 Braşov, nr. cad. 152729 - str. Apicultorilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

59. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 369 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 7/275 din terenul înscris în C.F. nr. 126070 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165) / 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/2/2 - zona str. Lânii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

60. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 370 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 2/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Braşov, nr. cad. 168050 - zona str. Luncii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

61. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Braşov, nr. cad. 168050, de la Cocoş Florin- Cosmin şi Cocoş Anca-Diana - zona str. Luncii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

62. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Braşov, nr. cad. 168050, de la Macovei Ionuţ- Marian şi Macovei Anamaria - zona str. Luncii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

63. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 80/110 din terenul înscris în C.F. nr. 127749 Braşov, nr. cad. 127749 - zona str. Dulgherului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

64. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 2.129/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 134581 Braşov, nr. cad. 134581, nr. top. 10977/1/2/7 - zona str. Dulgherului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

65. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 170062 Braşov, nr. cad. 170062 - zona str. Capra Neagră.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

66. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1.367/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103448 Sânpetru, nr. top. 3131/14/3/2/1/11 - zona str. Ciceu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

67. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175201 Braşov, nr. cad. 175201 - str. Nicovalei nr. 30.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

68. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175091 Braşov, nr. cad. 175091 şi a cotei de 5.725.000/150.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 108069 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165) / (1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/3/9) - zona str. Fânului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

69. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174136 Braşov, nr. cad. 174136 - zona str. Bârsei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

70. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Castelului nr. 140.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

71. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Toamnei nr. 9.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

72. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Toamnei nr. 16.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

73. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 52.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

74. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada General Mociulschi nr. 14.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

75. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada General Mociulschi nr. 16.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

76. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Aleea Lăcrămioarelor f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

77. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Brânduşelor nr. 86, 88, 90.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

78. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Iuliu Maniu nr. 68.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

79. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Uranus nr. 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

80. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Fontei nr. 8.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

81. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, Poiana Ruia f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

82. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Neajlov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

83. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Varişte.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

84. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada George Bacovia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

85. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Printre Grădini - tronson I.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

86. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Mălăieşti.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

87. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada General Traian Moşoiu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

88. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Zarand.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

89. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Semenicului -Tronson I.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

90. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Semenicului -Tronson II.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

91. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Podragu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

92. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Trotuş.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

93. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Constantin Lacea.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

94. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada dr. Gheorghe Baiulescu - tronson 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

95. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada dr. Gheorghe Baiulescu - tronson 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

96. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Iezer.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

97. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 174/17.07.2006 având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1/8 din 25,80 m.p. (pe hârtie 26 m.p.), proprietatea Municipiului Braşov, situat în Braşov, Poiana Braşov, str. Poiana lui Stechil, nr. 9.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

98. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 8418/22.12.1998, modificat prin act adiţional nr. 1/13.09.2002, act adiţional nr. 2/19.04.2006 şi act adiţional nr. 3/17.06.2010, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 1235,59 m.p., (pe hârtie 1236m.p.), proprietatea Municipiului Braşov, situat în Predeal, str. Poiana lui Manole.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

99. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de 2 membri şi 1 membru supleant, reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, din data de 08.09.2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

100. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2022 - 2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

101. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii pentru închirierea, prin negociere directă, de către Municipiul Braşov, în calitate de chiriaş, a unor spaţii pentru relocarea temporară a activităţii şcolare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

102. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Braşov la construirea de către Societatea KRONSTADT RESIDENCE S.R.L. a două construcţii identice cu cele edificate anterior, la o distanţă de minimă 2 m faţă de limita de proprietate a Municipiului Braşov, canal CCN 998.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

103. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Municipiul Braşov şi Fundaţia Monumentelor Istorice Braşov pentru punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social-economică şi culturală în viaţa colectivităţii locale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

104. Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din documentaţia de urbanism ″întocmire P.U.Z. - Zona: Bulevardul Alexandru Vlahuţă, str. Toamnei, str. Hărmanului, str. Zizinului, str. Brânduşelor - Braşov″- aprobată cu H.C.L. nr. 356/2018, referitoare la utilizarea termenului aliniament în loc de aliniere, la iniţiativa Primăriei Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

105. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 683 din 08.12.2021 privind aprobarea finanţării/cofinanţării nerambursabile pentru reabilitarea anvelopei unor imobile din Municipiul Braşov, conform Regulamentului de intervenţie pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zone de acţiune prioritară în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

106. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 532/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Tetkron S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

107. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilelor situate în Braşov, strada Fundăturii nr. 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

108. Proiect de hotărâre privind preluarea unui imobil situat în Braşov str. Agricultorilor nr. 2 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

109. Proiect de hotărâre privind revocarea unui drept de administrare asupra unor imobile situate în Braşov, str. Panselelor nr. 23.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

110. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Curţii de Apel Braşov, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 113662 Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

111. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 524 din 26.05.2008 privind darea în folosinţă gratuită a unui teren către Parohia Ortodoxă Carpaţi.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

Foto - arhivă

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 
MyTex - Stiri Online Brasov

Poza zilei

 
FIN-ECO -Elimina deseurile responsabil!

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Vi, 02 Iun 2023
Euro   Euro   EUR   4.9633   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.6099   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.7790   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   5.0913   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2599   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.4361   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5377   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   133.7300   Scădere
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Credeţi că şoferii RATVB vor intra în grevă generală?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter